Angie Gil Castrillo. Micro-arquitectura.

 

Arquitecta llicenciada el 2005 per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Especialitzada en Espai Públic i Edificació.