Mar Mulero Martínez. Gestora ambiental i certificadora Leed GA.

 

Arquitecta técnica diplomada al 1996 per l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. Especialitzada en Gestió Energètica.