Josep Miquel Roselló. Urbanisme.

 

Arquitecte llicenciat el 1996 per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Especialitzat en Espai Públic i Urbanisme