Manel Sangenís Garcia. Paisatge.

 

Arquitecte llicenciat el 1992 per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Especialitzat en Espai Públic i Paisatge. 

Professor de Disseny de Jardins i Paisatge.