Què és Campatge?

És una empresa de serveis; una eina adreçada al teu càmping, parc de vacances o parc de bungalows. 

Campatge s'adequa a les especificitats del teu establiment turístic, oferint sol.lucions a les teves demandes i necessitats, tot millornat les qualitats i valors campistes del teu establiment.

Actua en 3 aspectes clau:

 1. El paisatge

             +

2. Els allotjaments

              +

3. La gestió energètica

 

Tots sabem que cada càmping és diferent a la resta. És a través de la redacció d'un Pla Director que permetrem posar en valor aquestes singularitats, definint les línies estratègiques en aquests tres aspectes tot millorant la gestió i desenvolupament del teu establiment.