La gestió energètica.

A Campatge volem:

- Millorar la gestió energètica del teu establiment tot minimitzant les seves despeses energètiques; així, podràs invertir aquest estalvi en millores que augmentin la seva qualitat i rendibilitat.

- Proporcionar-te, si ho desitges, un reconeixement medioambiental a través de l'obtenció dels segells més exigents en la matèria: L'EMAS (ECO-Management and Audit Scheme), un sistema comunitari d'eco-gestió i eco-auditoria; el Distintiu de Garantia de la Generalitat de Catalunya; l'ECOLABEL o THE GREEN KEY. Certificats de qualitat ambiental valorats, cada dia més, per una part important dels teus campistes.

Tot això acompanyat de la informació i conscienciació de les bones pràctiques ambientals a seguir per treballadors i clients, involucrant-los també en el compromís ambiental adquirit pel teu establiment.

El programa que Campatge et proposa per a obtenir eficiència energètica o millores en la sostenibilitat es recolza en 3 pilars:

1. La gestió i l’ús.

2. L’envolvent edificatòria.

3. Les instal·lacions i sistemes.

 

Les àrees d’incidència, en concret, serien:

- L'eficiència energètica de les instal·lacions.

- L'estalvi d’aigua.

- La qualitat ambiental interior.

- La gestió de residus.

- La gestió del transport.

- La informació i educació ambiental.