El paisatge.

A Campatge creiem que:

- Acampar és viure el dia de manera diferent amb i en el paisatge.

- Una bona acampada és la que aconsegueix lligar-se amb l’entorn, permetent que el campista se’n senti part. Els espais, els camins i les edificacions del teu establiment han de permetre gaudir d’una estada amb el verd i la natura com a acompanyants.

Campatge recupera, posa en valor i endreça aquests elements del paisatge, integrant el teu càmping en l’indret on s'ubica  i convertint-lo en un espai paisatgísticament únic pels teus campistes.

Les mesures principals d'intervenció paisatgística que apliquem són:

  1. Estudi de la millor ubicació del teu nou establiment i/o ampliació i la seva implantació en relació a l'entorn.
  2. La integració paisatgística dels futurs nous allotjaments.
  3. L'ordenació i millora de les edificacions i instal·lacions existents (la botiga-supermercat, el bar-restaurant, la piscina, els parcs infantils, els espais esportius, els edificis de serveis...).
  4. L'optimització dels espais lliures per a oci, prioritzant la seva revalorització ambiental i paisatgística.
  5. Atenció especial a la selecció i adequació de la plantació:  l’arbrat, els arbusts i les plantes.

“A Campatge ens agrada quan algú parla d’un càmping com un poblet que ha estat seduït per un jardí”.